Tổng công ty cổ phần đầu tư Hà Thanh tuyển dụng các vị trí quản lý

Nhằm mang lại cơ hội cho những bạn trẻ đang làm việc tại các tỉnh xa muốn trở về quê nhà  và được gần gia đình để có điều kiện phát triển tốt nhất. Nay Tổng công ty cổ phần đầu tư Hà Thanh tuyển dụng một số vị trí sau: