Enter your keyword

Get a quote

DỰ ÁN NÂNG CẤP, CẢI TẠO VỈA HÈ PHỐ BÀ TRIỆU

IN GẠCH LÁT TERRAZZO VIỆT - NHẬT, SẢN PHẨM ĐÁ
Nhà đầu tư:
TP. Hà Nội
Ngày hoàn thành:
25/08/2016
Vị trí:
Hà Nội
Số vốn:
Kiến trúc:
Thông tin dự án

Dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm đường dây, cáp trên tuyến phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm được thực hiện trên tuyến phố Bà Triệu (phường Tràng Tiền và Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm).